Pomenuje nové ulice v mestskej časti Košice-Lorinčík

 
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13

Výsledky hlasovania

Hlasovanie pre ulicu č. 1

Názov ulice Počet hlasov
VIDIECKÁ 344
OSTRICOVÁ 154
ŠAKALIA 124
SV. VAVRINCA 25
GRÓFSKA 6
HLAVNÁ 6
BREZINY 5
LORINČICKA 3
K DAMIANOVI 2
VAVRINECKÁ 2
VIECKA 2
KOŠICKÁ 1
KU KOSTOLU 1
LESNÁ 1
LORINČIANSKA 1
OSTRICKÁ 1
OSTRICLOVA 1
OSTRIHOCKA 1
PODHÁJSKA 1
SV.VAVRINCA 1

Hlasovanie pre ulicu č. 2

Názov ulice Počet hlasov
PODHÁJSKA 14
MASLIAKOVÁ 2
VAVRINECKÁ 1

Hlasovanie pre ulicu č. 3

Názov ulice Počet hlasov
SLNEČNICOVÁ 12
MEDOVÁ 3
DULOVÁ 1
PALKOVÁ 1

Hlasovanie pre ulicu č. 4

Názov ulice Počet hlasov
MAKOVÁ 9
SLNEČNÁ 5
GAŠTANOVÁ 1
PODBREZINOVÁ 1
PRECHÁDZKOVÁ 1
SLNEČNICOVÁ 1
ZÁPADNA 1

Hlasovanie pre ulicu č. 5

Názov ulice Počet hlasov
POKOJNÁ 9
BELŽIANSKA 7
GAŠTANOVÁ 3
ULIČNÁ 2
GRÓFSKA 1
KLAŠTORNÁ 1

Hlasovanie pre ulicu č. 6

Názov ulice Počet hlasov
SV. VAVRINCA 20
KU KOSTOLU 6
GRÓFSKA 4
STRMÁ 2
KARMELITÁNSKA 1
PODHÁJSKA 1
SV.VAVRINCA 1
VIDIECKÁ 1
VYŠNOLORIČANSKÁ 1

Hlasovanie pre ulicu č. 7

Názov ulice Počet hlasov
POD LESOM 14
KARMELITÁNSKA 7
KLÁŠTORNÁ 4
ZBOJNÍCKA 2
KARMELIRÁNSKA 1
KARMELITÁRSKA 1

Hlasovanie pre ulicu č. 8

Názov ulice Počet hlasov
ZBOJNÍCKA 7
POD LESOM 6
KU DUBU 1
PRI LESE 1

Hlasovanie pre ulicu č. 9

Názov ulice Počet hlasov
GRÓFSKA 22
STUDNIČNÁ 21
KU DUBU 19
SV. VAVRINCA 13
POD LESOM 9
ZÁHRADKÁRSKA 7
K ČERVENÉMU DUBU 2
SV.VAVRINCA 1

Hlasovanie pre ulicu č. 10

Názov ulice Počet hlasov
MITROVÁ 41
SLEPÁ 15
OCHOTNÍCKA 4
V ULIČKE 2
RÁCOVA 1
SV. VAVRINCA 1
ULIČKA 1

Hlasovanie pre ulicu č. 11

Názov ulice Počet hlasov
POD ČAPÁŠOM 11

Hlasovanie pre ulicu č. 12

Názov ulice Počet hlasov
BREZINY 41
ÚČKOVÁ 3
VRBINOVÁ 1

Hlasovanie pre ulicu č. 13

Názov ulice Počet hlasov
DULOVÁ 5
VOLNEROVÁ 3
PRI ŠKÔLKE 2
ZA ŠKÔLKOU 2
STRNISKOVA 1
V ULIČKE 1